cenník

 

 

 

MATERIÁL

CENA

ILUSTRAČNÉ FOTO

 
Fe upravené (hrúbka mat. nad 10 mm)

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

       kliknúť na obrázok

Fe neupravené (hrúbka mat. nad 6 mm)

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Fe plech

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Fe - triesky a špóny

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Fe - liatina

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Fe staré odhlásené vozidlá

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Meď - nová

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Meď - mix

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Meď - triesky a špóny

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Mosadz - kusová

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Mosadz - triesky a špóny

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Antikor - kusový

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Antikor - triesky a špóny

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Hliník - kusový

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Hliník - vodiče

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Hliník - plechovky a žalúzie

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Hliník - triesky a špóny

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Bronz - kusový

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

Bronz - triesky a špóny

Cena sa dynamicky mení. O aktuálny stav si treba zavolať.

kliknúť na obrázok

sklo

Služba obyvateľstvu

Zdarma zvezieme

kliknúť na obrázok