kontakt

 

                       konateľ.:         Ing. Marián Vachalík          

   mob.:         0914 108 467

   mob.:         0915 143 029

       email.:         info@vachalik.sk

         web.:         www.vachalik.sk

Pov. Podhradie - areál Považskej Stavebnej Spol. (pri fir. MIŠKECH, CITROEN)    

250 m za Medekom na pravej strane